Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Στην ετικέτα πλέον θα πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης του Μελιού και αυτή η  απόφαση θα ισχύει απο την δημοσήευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Είναι ένα πάγιο αίτημα των Μελισ/μων που έγινε πραγματικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου