Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Η έρευνα για την ταυτοποίηση του βασιλικού πολτού είναι σε εξέλιξη. Μεταξύ των  πολλών επιστημόνων  που συμμετείχαν στην ημερίδα ο κ΄Θρασυβούλου αναφέρθηκε οτι η ταυτοποίηση στηρίζεται κυρίως στην αναγνώριση του φάσματος της γυρεόκοκκων που είναι αντιπροσωπευτικό της γεωγραφικής προέλευσης του προ'ι'όντος.
Στην ετικέτα πλέον θα πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης του Μελιού και αυτή η  απόφαση θα ισχύει απο την δημοσήευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Είναι ένα πάγιο αίτημα των Μελισ/μων που έγινε πραγματικότητα.