Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Κατά πληροφορίες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσοχώρας κάποιοι κύριοι υπεράνω κάθε υποψίας έβαλαν το χέρι τους σε μελισσοκομική μονάδα.Η πληροφορία έφθασε στο σύλλογό μας από μελισσοκόμους του Ν.Άρτας

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Μέλι αγνώστου ποιότητας και προέλευσης πωλούσε γυναίκα στα Τρίκαλα και συνεληύθει απο τις αρμόδιεις υπερησίες γιαυτό οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απο που αγοράζουν και να προτιμάνε τους παραγωγούς μελισσοκόμους.
Την δευτέρα 27 του μήνα γίνεται στην Λάρισα τον δικαστήριο για την κλοπή των μελισσών Όμως το κακό συνεχίζει και τις τελευταίες ημέρες παρουσιάστηκαν νέα κρούσματα κλοπής.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Ξεκίνησε η διαδικασία αντικατάστασης κυψελών μέχρι 30€ και η οικονομική στήριξη της νομαδικής μελ/μίας..Η καταλυτική ημερομηνία είναι 30-4-2015:
Δικαιολογητικά :
1) Επικυρωμένο αντίγραφο Μελ. Βιβλίου
2)Ε1
3) Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας
4) Υπεύθυνη δήλωση
5) Παραστατικά (πρωτότυπο) αγοράς κυψελών με την ένδειξη εξόφληση

Για την νομαδική ημερομηνία απαιτούνται:
1) Φωτοαντίγραφο ΟΓΑ
2)Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού Ι.Χ
3)Δελτία αποστολές και φορτωτικές. Καταλυτική ημερομηνία είναι η 30-6-2015